search

스포츠마사지 PR

제휴업소 : 152
2024.06.13 14:55 ☆코사무이☆ 댓글수 : 0 추천수 : 0 조회수 : 19384
Extra Form
업종 스포츠마사지(로드샵)
업소명 코사무이 타이마사지
전화번호 010-8464-8251
영업시간 14:00~오전06:00
오시는길 수영교차로 4번출구

 

 

                                          배너.gif

 

 

 

코사무이.jpg

 

 

 

   회원가 ( 예약 및 현금가 )   

 

 

 

   타이 60분    35,000원   

 

   타이 90분    45,000원   

 

 

​​​​  아로마 60분   40,000원  

 

​​​​  아로마 90분   55,000원  

 

 

 

 

PM14:00~AM06:00


수영역(4번출구)

 

 
바로 연결

 

 

 

 

 

  

 예약없이 방문시 일반가 적용됩니다 

   

주차를 하실분은 예약시 미리 주차문의를 해주시길 바랍니다.
 
 
 
 

 

 
 바로 연결
 

 

 

 

 

 

 

❤️ 추천한 회원 ❤️
Atachment
첨부:

CLOSE
XE Login